جواد

مجبور به ترک افغانستان برای زندگي كردند.

Jawad

پس از تسلط طالبان یافتن كار غیر ممکن شد، بنابراین تصمیم گرفتم افغانستان را ترک کنم.


جواد (كه نام واقعی او نیست) برای تیم تولید رسانه ای یک کسب و کار تازه تاسیس در کابل به عنوان فیلمبردار و تدوینگر کار می کرد و فقط برای خود و خانواده اش هزینه می کرد، او سخت کار می کرد تا بتواند زندگی ای را برای خانواده اش فراهم کند که هرگز زندگی نکرده بود.


در ١٥ اگست روز ورود طالبان به کابل جواد در وزارت مالیه بود تا مشکل شماره مالیات خود را که به دلیل مسدود شدن حساب بانکی ‌اش مسدود شده بود برطرف کند، با هر کسی که در وزارتخانه برخورد کرد وحشت زده بود و به او می گفت که نمی توانند کمک کنند زیرا دولت سقوط کرده است، جواد هم در شوک بود و نمی توانست بفهمد چه اتفاقی د می افتد، او اعضای نظامی افغان را دید که با وحشت یونیفورم نظامی خود را ميكشند.


پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در افغانستان، جواد تنها چند روز توانست کار کند و سپس محل کارش بسته شد. او گفت:


ما به مدت ده روز به کار خود ادامه دادیم و من امیدوار بودم که این کار ادامه پیدا کند، اما آنها قراردادهای ما را به حالت تعلیق درآوردند، من بیکار بودم و همه جا دنبال شغل می گشتم اما نتوانستم کاری پیدا کنم، من حتی به دنبال مشاغل کم دستمزد مانند پاكاري یا شستشو بودم اما نتوانستم این کار را انجام دهم. پس از تسلط طالبان یافتن شغل غیرممکن شد بنابراین تصمیم گرفتم افغانستان را ترک کنم.


برای جواد زندگی در افغانستان به بن بست رسیده بود، او دو بار به ایران رفت اما توسط نیروی مرزی ایران به افغانستان برگشته شد، او می‌ دانست که ختري بزرگی را انجام می‌ دهد اما دیدن خانواده‌ اش در شرایط وخیم او را انگیزه مي دهد برای سومین بار تلاش کند، جواد پس از گروگان گیری و لتو كوب توسط قاچاقچبران بلوچ و کرد در حال حاضر در شهر ارزروم ترکیه به سر می برد، پسر افغانی را دیدیم که پول نداشت و یکی از قاچاقچبران بلوچ با كلشنكوف پيشروی چشمان مان به او شلیک کرد، یک بار که به دست قاچاقبران ها بفتي جاده یک طرفه است، یا بمیری یا آنچه به تو می گویند انجام بدهی، جواد توضیح داد.


جواد برای رسیدن به ترکیه حدود ٢٠٠٠ دالر هزینه کرد، او امیدوار است که وظيفه بیابد و برای حمایت از خانواده اش در کابل که در حال پرداخت کرایه هستند، درآمد کسب کند و نمی خواهد ببیند که آنها بی خانه شوند.

Interview by Afghan Witness

Source: