ګل

مدیر رادیویی ستيشن در حال ساختن محتوای جدید در زمان طالبان.

Gul

همه مطالب قبل از پخش باید توسط رئیس امور فرهنگی طالبان بررسی شود.


ګل احمد (كه نام واقعی او نیست) یک ایستگاه رادیویی محلی را که در سال ٢٠٠٧ تأسیس شده در بخش شمالی افغانستان اداره می کند، او اخیراً به دلیل مشکلات مالی مجبور به کاهش تعداد کارکنان خود شد، در حالی که قبل از تسلط طالبان بیش از ٢٦ کارمند را مدیریت می کرد، قبلاً او می توانست به هر یک از کارکنان ١٥٠ دالر پرداخت کند، اما اکنون حقوق هر یک از کارکنان به ٧٠ دالر کاهش یافته است، زیرا تبلیغات تجاری کمتری وجود دارد و درآمد رادیو کاهش یافته است. او گفت:


وی افزود اقتصاد ضعیف بیکاری و نا امنی از بزرگترین چالش‌ هایی است که کارمندان رسانه در افغانستان با آن مواجه هستند، با افزایش قیمت برق و توقف درآمد زایی ما از طریق تبلیغات و اعلانات، رسانه ‌های مکتوب با عقب ‌نشینی مواجه شدند.


رادیو ګل احمد محتوایی را که تولید و پخش می ‌کند تغییر داده است، برنامه های تفریحی پرطرفدار جای خود را به برنامه های مذهبی داده اند که به سختی مخاطبی را به خود جذب می کند، در کنار رادیو گل احمد یک چینل تلویزیونی را نیز اداره می کرد، با هر حال پخش تلویزیون بلافاصله پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان متوقف شد.


یکی دیگر از موانع کار ګل احمد این است که به او گفته شده است که هر گزارش را به رئیس امور فرهنگی طالبان بفرستد تا قبل از پخش بررسی و تایید شود، از زمان ظهور مجدد طالبان بسیاری از رسانه ها به سادگی تعطیل شده اند، گل احمد مصمم بود به راه خود ادامه دهد او باید یک ماه پس از تصدی این مسئولیت متوقف می شد، زیرا برای از سرگیری کار خود نیاز به دریافت مجوز کار داشت، با هر حال، محیط کلی و کاری که او تولید می کند هیچ شباهتی به قبل ندارد، پیش از این رادیو ٢٠ ساعت پخش داشت، در حالی که اکنون تنها ١١ ساعت است، و انجام هر کار موضوعی یا پاسخگو دشوار است، زیرا همه مطالب باید قبل از پخش توسط رئیس امور فرهنگی طالبان بررسی شود.


ګل احمد در مصاحبه خود با افغان وتنس گفت که قبل از تصاحب قوانین رسانه ها فعالیت های آنها را هدایت می کرد، اما در حکومت طالبان هیچ قانون ومقرراتی وجود ندارد، بلکه صرفاً اجازه صادر شده توسط رئیس سازمان تبلیغ وپیشگیری از منکر طالبان صادر شده است. او اضافه کرد:


من در جلسه بودم که رئیس امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت که او به رادیو گوش می ‌دهد و می‌ تواند به آن حمله کند و هیچ ‌کس نمی ‌تواند جلوی او را بگیرد.

Interview by Afghan Witness

Source: