ايسن

یک مدافع حقوق بشر تلاش مي كند برای مظاهره يي مسالمت آمیز

Esin

تعليم، غذا، شغل


ايسن كه نام واقعی او نیست، نویسنده و مدافع پرشور حقوق بشر در افغانستان است، او با افغان وتنس در مورد مشکلاتی که او و تظاهرکنندگان زن در تلاش برای دفاع از حقوق خود از زمان تسلط طالبان بر کابل با آن روبرو بوده اند صحبت کرد.


وقتی صحبت کردیم، ايسن اخیراً با حدود ٢٥ تا٣٠ زن دیگر در تظاهرات روز ٢١ اکتوبر شرکت کرده بود.


ما تظاهرات خود را با شعار تعليم، غذا و شغل آغاز کردیم، اینها اصولهايي اساسی است که همه به آن نیاز دارند، اما به ویژه اکنون زنان و دختران کسانی هستند که از زمان تسلط طالبان بیشترین آسیب را دیده اند، از همان ابتدا طالبان به حقوق ما علاقه ای نداشتند و در تظاهرات به خبرنگاران اجازه نمی دادند و تعدادی از آنها را با تفنگ خود زدند و بقیه را ترساندن.


یکی فریاد می زد من یک روزنامه نگار هستم من یک روزنامه نگار هستم، اما طالبان اهمیتی ندادند و او را مورد لت قرار دادند تا اینکه فرار کرد، تا چاهراحي فواره آب ادامه دادیم و قصد داشتیم به ساختمان سابق وزارت امور زنان برویم که طالبان آن را وزارت دعوت و ارشاد امر بالمعروف و نهی المنکر تبدیل کرده است. اما طالبان مانع ما شد و ما با این انتخاب مواجه شدیم که لت بخوریم یا از هم جدا شویم و مظاهره را متفرق کنیم.


ما متوقف نخواهیم شد و ما به تظاهرات خود برای شکستن سکوت جامعه جهانی در قبال حوادثی که در افغانستان روی می دهد ادامه خواهیم داد.


یک روزنامه نگار و عکاس که با افغان وتنس صحبت می کرد، تظاهرات را در حالی که از ناحیه اطراف گلبهار سنتر در کابل به سمت لیسه استقلال حرکت می کرد مشاهده کرد.


وقتی به مكتب رسیدیم، یک طالب دست مرا گرفت و از تظاهرکنندگان دور کرد، دیدم یکی با صلاح روزنامه نگاری را زد که باعث تعدادی دیگر از روزنامه نگاران آنجا را ترک کنند، من دور شدم و رفتم جلوی هوتل سرينا و سپس به افغانستان بانک و چند عکس گرفتم، اما طالبان خوشحال نبودند و اجازه ندادند دیگر عكس بگیریم.


این اولین بار نیست که میبینم آنها روزنامه نگاران را می زنند، من برای پوشش خبری انفجار دهمزنگ ٢٠ اکتوبر رفتم و آنها خبرنگاران را در آنجا زدند، آنها به خبرنگاران اجازه نمی دهند موضوعاتی را که به نفع خودشان نیست پوشش دهند.


طالبان در مورد تظاهرات یا رفتار با معترضان یا خبرنگاران در این مورد اظهار نظری ندادند.


ايسن به اعتراض خود ادامه خواهد داد و زنان دیگر را تشویق می کند تا در دفاع از حقوق خود به او بپیوندند.

Phone interview with Afghan Witness

Source: